لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39697

برنامه کامل ۲۳ تیر ۱۳۹۸

77

پیام دوست یکشنبه ها امروز هم سه بخش دارد: صد پرسش صد پاسخ ، گرامافون و کاوشی در تعصّب.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.