لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39674

برنامه کامل ۲۲ تیر ۱۳۹۸

104

پیام دوستِ این شنبه با بخش تازه ای از برنامه چشمه خورشید شروع و با ورقی از خاطرات به پایان می‌رسد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.