لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39673

ورقی از خاطرات ف۳ ق۲۲ – به گمانم که غلط آمده ایم

79

نعمت‌ها و داشته‌هاى ساده و دست یافتنى که نیمى از مردم جهان بى هیچ دلیل پسندیده‌اى از آن محروم مانده‌اند


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.