لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39647

بانوی سرزمین من (۴۱) – نوسازی عالم و جوانان

182

شکی نیست که در گوشه گوشه این جهان، جوانان یکی از عوامل مهم تغییر و حرکت به سوی آینده ای روشنند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.