لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39645

یک قهرمان (۹۱) – ادوین ساباهورو

104

ادوین ساباهورو هرگز اولین باری رو که در حیات وحش یک گوریل دید، فراموش نمی‌کنه. ادوین تلاش می‌کنه شکارچیان حیوانات رو به محافظان آن‌ها تبدیل کنه.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.