لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39645

یک قهرمان (۹۱) – ادوین ساباهورو

53

ادوین ساباهورو هرگز اولین باری رو که در حیات وحش یک گوریل دید، فراموش نمی‌کنه. ادوین تلاش می‌کنه شکارچیان حیوانات رو به محافظان آن‌ها تبدیل کنه.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.