لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39644

برنامه کامل ۲۱ تیر ۱۳۹۸

138

پرده هفتم در چهار بخشِ «یک قهرمان» ، «چند ثانیه با شما» ، «بانوی سرزمین من» و «جمع جمعه‌ها» با شما گرامیان همراه است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.