لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39629

برنامه کامل ۲۰ تیر ۱۳۹۸

170

در این مجلّه جوانان ابتدا نقطه سرخط و سپس به ترتیب کودکان منادیان صلح و دمی با تاریخ را خواهید شنید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.