لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39623

پس از شصت سال

231

واقعه ای تاریخی و مهم که پس از شهادت سید علی محمد باب رخ داد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.