لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39582

برنامه کامل ۱۸ تیر ۱۳۹۸

132

سه شنبه های نقره ای دو برنامه راد مردان جاوید و سپهر سخن را برای تقدیم به شما گرامیان آماده کرده است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.