لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39580

سپهر سخن – ف۱ق۷

110

اجتماع سیف معنوی الهی است.
ادامه توضیحات استاد بهرام فرید درباره این بیان حضرت بهاءالله.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.