لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39579

راد مردان جاوید – بخش هفتم

178

بخش اول سرگذشت ملاّ محمّد علی زنجانی ملقّب به حجّت. نحوه ایمان آوردن او به آیین بابی و استقامت در برابر مخالفین.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.