لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39555

برنامه کامل ۱۷ تیر ۱۳۹۸

110

برنامه گزیده‌هایی از یک سخنرانی ، نمایش رادیویی دوران شکوفایی و برنامه این روزها بخشهایی هستند که در این پیام دوست تقدیم شما می‌کنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.