لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39554

سخنرانی – عدم دخالت بهائیان در سیاست ق۲

152

– اصولی که الهام بخش روش مدیریّت و حتّی بینش بهائی برای عالم است.
– بخش دوم سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن – ۲۰۱۸ میلادی.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.