لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39553

دوران شکوفایی (۶۶) – درد امروز را درمانی و . . .

155

ندا : یه بیانی از حضرت بهاء الله هست که می فرمایند :« درد امروز را درمانی و فردا را درمان دیگر امروز را نگران باشید و سخن از امروز رانید. »


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.