لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39528

صد پرسش صد پاسخ (۲۳) – قیامت

212

بهائیان مفهوم قیامت را چگونه باور دارند؟ آیا مانند ادیان پیشین به آن نگاه می‌کنند یا باور دیگری دارند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.