لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39516

بازتاب – نوآوری در دین ق۲

170

آیا وجود عقاید مختلف دینی نشانه‌ی محدودیت آن‌ها برای شمول در زمان‌ها و مکان‌های مختلف است؟ آیا ادیان خود فرایندی برای انطباق با زمان و مکان دارند یا این امر بدعت محسوب می‌شود؟ در واقع تغییر در ادیان باید در خود دین و با نوآوری صورت بگیرد یا با تغییر و ظهور دیانتی جدید؟ دیدگاه دیانت بهائی در این مورد چیست و چه راه‌کاری را ارائه می‌کند؟
در ادامه‌ی بحث تغییرات دینی و نوآوری در دین شاهرخ کوهستانی هم‌چنان بهره‌مند است از حضور دکتر آرمین اشراقی دکترای علوم اسلامی و دکتر بهروز ثابت محقق علوم اجتماعی و فلسفی


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.