لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39500

ورقی از خاطرات ف۳ ق۲۱ – اندر اهمیت جیمِ محتجب

99

ناچیزترین‌هایى که در پیوندِ دوستى گاهى جاى ارزشمندترین چیزها را تنگ کرده اند


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.