لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39487

یک قهرمان (۹۰) – ریچارد مایلز و کمک به زندانیان

72

ریچارد مایلز که به ناحق ١۵ سال حبس کشیده با تاسیس سازمانی غیرانتفاعی به افراد سابقه دار خدمت رسانی می کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.