لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39487

یک قهرمان (۹۰) – ریچارد مایلز و کمک به زندانیان

136

ریچارد مایلز که به ناحق ١۵ سال حبس کشیده با تاسیس سازمانی غیرانتفاعی به افراد سابقه دار خدمت رسانی می کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.