لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39479

چند ثانیه با شما (۹۰) – روزی جهانی برای تعاون

93

گفته شده رفتار تعاونی که می‌توان آن را نوعی بلوغ اجتماعی نامید، نشانه‌ای از عزم انسان‌ها و برخورد اصولی و مبتنی بر اراده جمعی، با مشکل‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.