لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39467

برنامه کامل ۱۳ تیر ۱۳۹۸

76

این شماره مجله جوانان را مثل همیشه با نقطه سرخط شروع می‌کنیم، بعد از آن کودکان منادیان صلح را می‌شنویم، سپس با دمی با تاریخ همراه می‌شویم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.