لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39463

نقطه سرخط – نابرابری تاریخی، جغرافیایی و اجتماعی

151

در نقطه‌ سرخط این هفته، با مرور یادداشت «نوابغی که هرگز نخواهیم شناخت»، به این مسئله‌ مهم خواهیم پرداخت که یک جامعه‌ای آزاد چه تاثیری در موفقیت افرادش می‌تواند داشته باشد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.