لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39421

خبرنگار – بنیاد منا و بیست سال خدمت به آموزش و پرورش کودکان

98

گفتگو با: خانم سیما ربانی مبینی، از اعضای هیئت مدیره بنیاد منا
بنیاد منا، بنیادی است غیر انتفاعی که با حمایت از پروژه های خودجوش و بنیادی برای آموزش کودکان و توامندسازی دختران و زنان در سراسر جهان تلاش میکند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.