لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39419

برنامه کامل ۱۲ تیر ۱۳۹۸

104

برنامه‌هائی که در این پیام دوست به شما گرامیان تقدیم می‌شود ابتدا بسوی دنیای بهتر و سپس خبرنگار نام دارد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.