لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39408

سپهر سخن – ف۱ق۶

139

حضرت بهاءالله می‌فرمایند : اجتماع سیف معنوی الهی است


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.