لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39389

برنامه کامل ۱۰ تیر ۱۳۹۸

112

پیام دوست امروز شامل برنامه ی گزیده هائی از یک سخنرانی خواهد بود ، قبل از آن نمایش این هفته دوران شکوفائی را خواهیم شنید و در آغاز هم با برنامه ی این روزها به یاد تو با شما همراه خواهیم بود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.