لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39370

صد پرسش صد پاسخ (۲۲) – پیشرفت عالم

93

شما بهاییان چه طرح‌هایی برای پیشرفت عالم داشته‌اید؟ ایا این طرح‌ها عملیاتی شده‌اند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.