لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39365

کاوشی در تعصّب(۶) – تعصّب جنسیتی در ایران ق۱

195

بهزاد : با این که تحصیل زنان یکی از عوامل بسیار مؤثر در افزایش قدرت اونا بوده و با این که زنان ایران در این زمینه به پیشرفت های چشمگیری دست پیدا کردن، اما نظام آموزشی ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم بذر تعصب و تبعیض رو برعلیه زنان در ذهن نسلهای جدید می کاره.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.