لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39363

گرامافون۳(۶) – Gogol Bordello – immigraniada

162

گروه گوگول بوردلو موضوع ششمین قست از فصل سوم گرامافون است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.