لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39349

گفت‌وگو – بنیاد منا

297

نهادهای خدماتی در دنیا زیاد هستند، اما نهادهایی که عملکرد شون ملهم از تعالیم دیانت بهائی می‌باشد دیدگاهی‌ متفاوت درباره ارائه خدمات به جامعه با دیگر نهادها دارند. در این نهادها توجه به خدمت مسئله اصلی‌ نیست بلکه قضیه توانمندی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشد. بنابراین خدماتی که اینگونه نهادها بمانند بنیاد منا ملهم از تعالیم دیانت بهائی ارائه می‌دهند به توانمندی کلی‌ انسان توجه می‌کند، یعنی‌ توانمندی هم به بعد معنوی و هم بعد جسمانی. میهمان این هفته برنامه گفتگو دکتر مرجان داوودی می‌‌باشند که درباره بنیاد خدماتی منا و اهداف آن توضیحاتی می‌‌دهند.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.