لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39332

پندها و پیمان ها (۱۴) – رزا پارکز

97

چهره شناخته شده اجتماعی و از فعالان به نام جنبش حقوق مدنی آمریکاست. کنگره آمریکا او را “مادر جنبش آزادی” و “بانوی اول جنبش حقوق مدنی” لقب داده است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.