لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39327

چشمه خورشید (۳) – وقایع زندگی حضرت باب از بازگشت آن حضرت از بوشهر به شیراز

192

شرح حیات حضرت باب از بازگشت آن حضرت از بوشهر به شیراز ادامه پیدا می‌کند تا زمانی که محمدشاه آن حضرت را به طهران فرا می‌خواند در این قسمت از چشمه‌ی خورشید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.