لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39299

یک قهرمان (۸۹) – توماس آلوارز و موسیقی درمانی

74

توماس آلوارز ، مدکار اجتماعی سابق مدارس، از مو سیقی هیپ هاپ برای درمان مشکلات جوانان در معرض خطر، استفاده بهینه می کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.