لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39298

برنامه کامل ۷ تیر ۱۳۹۸

87

پرده هفتم چهار بخش متنوع «یک قهرمان» ، «چند ثانیه با شما» ، «بانوی سرزمین من» و «جمع جمعه‌ها» را تقدیم می‌کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.