لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39278

برنامه کامل ۶ تیر ۱۳۹۸

100

مجله جوانان با نقطه سر خط شروع می‌شود و با کودکان منادیان صلح ادامه می‌یابد و دمی با تاریخ آخرین بخش از سه بخش اصلی آن خواهد بود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.