لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39277

کودکان منادیان صلح ف۲ (۹) – خلق و خوی کودک

70

خلق و خوی ذاتی کودک در سال اول غالب است اما تا چهار سالگی از تاثیر آن کم می‌شود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.