لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39242

سپهر سخن – ف۱ق۵

137

حضرت بهاءالله می‌فرمایند : به علما از قول بهاء بگو ما به زعم شما مقصّریم از نقطه اولی روح ماسواه فداه چه تقصیری ظاهر……


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.