لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39217

دوران شکوفایی (۶۴) – وقت حساب

169

ندا : می دونین، داشتم به یه بیان حضرت بهاء الله فکر می کردم که می‌فرمایند هرروز به حساب خودتان رسیدگی کنید، قبل از این که به حساب شما رسیدگی شود. یعنی تا هنوز عمری باقی یه مرتب حساب و کتاب کنیم ، چون هنوز وقت هست که کمی و کاستی ها رو جبران کنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.