لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39182

پارلمان جهانی ادیان – انجمن شکستن موانع

128

ابهاجبت سینگ ساچال یکی از بنیانگذاران انجمن شکستن موانع است. تجارب او در منطقه آب و هوایی سرد،
او و برادرش را تحت تاثیر قرار داد و آنها را تبدیل به رهبران جوان کانادایی و فعالان تغییرات اقلیمی کرد.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.