لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39164

برنامه کامل ۱ تیر ۱۳۹۸

94

پیام دوست امروز را با برنامه چشمه خورشید آغاز می‌کنیم و با بخشی از مجموعه ورقی از خاطرات ادامه میدیم و با برنامه کوتاه پندها و پیمان‌ها به پایان می‌بریم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.