لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39162

پندها و پیمان ها (۵) – شیخ بهائی

187

بخشش ، مهربانی و نیکوکاری.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.