لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39138

چند ثانیه با شما (۸۸) – روزی به یاد پناهندگان

125

روزی به مناسبت بزرگداشت جرأت ، قدرت و عزم زنان و مردان و کودکانی که به هر دلیل اعم از آزار و اذیت، درگیری و خشونت مجبور به ترک وطن و خانه شان شده اند، روزی به یاد آنان، بله امروز ما از روز جهانی پناهندگان خواهیم گفت


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.