لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39133

یک قهرمان (۸۸) – دکتر وندی راس و کمک به بیماران اوتستیک

95

امکان برقراری ارتباط با دیگران برای بیماران اوتستیک بخاطر ماهیت بیماریشان، بسیار سخت و دشوار است.
دکتر وندی راس که شاهد این مشکلات بود، به منظور کمک به این بیماران برای ایجاد ارتباط با کادر پزشکی، دست به اقدام جالبی می زند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.