لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39102

کودکان منادیان صلح ف۲ (۸) – آموزش توالت رفتن

92

اگر آموزش توالت رفتن زود و با فشار همراه شود، باعث آسیب‌های فیزیکی و روانی خواهد شد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.