لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39100

دمی با تاریخ (۳۷) – گاه شمار بهائی، هفته‌ چهارم خرداد ماه

135

– ورود حضرت عبدالبهاء به پورت سعید در کشور مصر
– درگذشت خواجه ربیع کاشانی، مؤسس مدرسه‌ بهائی وحدت بشر کاشان و تاریخچه مختصری از مدارس بهائی و تعطیلی آن‌ها


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.