لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39098

برنامه کامل ۳۰ خرداد ۱۳۹۸

197

این شماره مجله جوانان هم مثل همیشه سه بخش اصلی دارد : نقطه سر خط ، کودکان منادیان صلح ، دمی با تاریخ.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.