لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39080

خبرنگار – یادی از فرهنگ مودت ق۱

406

گفتگو با: خانم مهرآیین مودت
انقلاب اسلامی در ایران موج تازه ایی از انواع ظلم و ستم و شکنجه و قتل و غارت علیه شهروندان بهائی را به همراه آورد. آقای فرهنگ مودت از جمله شهروندان بهائی بود که بدست حکومت اسلامی اعدام شد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.