لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39067

سپهر سخن – ف۱ق۴

169

حضرت بهاءالله میفرمایند : امروز انسان کسی است که به خدمت جمیع مَن علی الارض قیام نماید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.