لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39066

راد مردان جاوید – بخش چهارم

207

– در این مجموعه با مردانی از جامعه روحانیت شیعه در ایران آشنا می شوید که وقتی آوازه آیین‌های بابی و بهائی را شنیدند بلافاصله به تحقیق و مطالعه پرداختند و در راه ارتفاع و گسترش آن حتی ازجان خود گذشتند. – بخش اوّل سرگذشت میرزا محمّد تقی ابهری معروف به ابن ابهر.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.