لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39065

برنامه کامل ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

120

سه شنبه های نقره ای در پیام دوست این سه شنبه دو برنامه ی راد مردان جاوید و سپهر سخن را ارائه می‌نماید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.