لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39050

دوران شکوفایی (۶۳) – بد ترین نوع خیانت در امانت

258

ندا : خوب الآن اعتماد جامعه نسبت به چی از بین رفته؟ چی رو مسخره می کنن؟
رکسانا : دین.
ندا : حالا چه کسانی این اعتماد رو از بین بردن و در این امانت الهی که به بشر سپرده شده خیانت کردن؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.